Σεμινάρια / Seminars

Περισσότερα από 30 σεμινάρια σε κάθε περίοδο σπουδών!
Ενημερωθείτε για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ που διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση.