Σεμινάρια / Seminars

Περισσότερα από 30 σεμινάρια σε κάθε περίοδο σπουδών!
Δείτε παρακάτω τα σεμινάρια για τον Α’ κύκλο του 2017 και ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων που διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση.